L’acupuntura és una eina de la medicina xinesa, aquesta es basa en el concepte del chi (o energía vital), que recorre el cos de la persona.

El chi regula l’equilibri espiritual, emocional, mental i físic i està afectat per les forces oposades del yin i el yang . Una no és millor que l’altra, sino que són forces complementàries.

El chi circula per uns canals anomenats meridians. Aquests canals es poden concebre com una mena de xarxa formada per trajectes lineals molt complexa que uneix tot el cos: l’interior amb l’exterior, els diferents òrgans entre si, i també uneixen uns canals amb els altres.

Els òrgans (en medicina xinesa) estan coordinats i relacionats entre si i depenen els uns dels altres. Per exemple, l’aparell respiratori depèn del circulatori per rebre aliments i energia, que al seu torn s’obtenen de l’aparell digestiu. Alhora, l’aparell digestiu ha de dependre de l’aparell circulatori, el respiratori i altres per al seu manteniment i el seu funcionament.

Com que els òrgans, aparells, i sistemes de l’esser humà estan units pels diversos meridians, el desequilibri d’una part afectarà a les altres, amb el qual apareixeràn diversos síntomes i es produirà la malaltia.

Les eines terapèutiques d‘aquest tipus de medicina són: la Fitoterapia ( plantes i minerals ), la Dietètica (energètica), Exercicis físics (chi kung, tai chi, etc), Auriculoterapia (orella), Digitopuntura (acupressió), Acupuntura i Massatges (Tuina).

La medicina tradicional xinesa esta indicada per:

  • Migranyes, mal de cap…
  • Insomni, depressió, ansietat, estrés
  • Problemes ginecològics
  • Per ajudar a deixar de fumar i aprimar o control de pes, reeducació alimentaria
  • Malalties respiratòries, al·lèrgies
  • Problemes digestius, restrenyiment, còlon irritable…
  • Problemes musculars i articulars: ciàtica, mal d’esquena, artritis, tendinitis, esguinços, tortícolis…
  • Problemes cardiovasculars i circulatoris, hemorroides, hipertensió…
  • I molt més…

Acupuntura - Teràpia natural

Ignasi
Acupuntor

Demana una cita prèvia

Altres teràpies naturals i energètiques

Tens algun dubte?

Contacta amb nosaltres