Project Description

La teràpia de polaritat és un sistema terapèutic molt global i a la vegada té procediments clínics molt específics. Es basa en l’energia del ser humà com a connexió amb la part mental, emocional i física per a restablir la salut. Fent servir determinats tocs terapèutics es busca despertar els grans recursos de curació de que disposa el cos per eliminar els bloquejos energètics que estan en l’origen del malestar, les disfuncions i la malaltia. A més dels tocs, la teràpia s’acompanya, entre d’altres, d’una alimentació específica, uns exercicis físics (ioga de polaritat) i una actitud de vida. És una unió de teràpia completa i manera de viure.

El terapeuta condueix les sessions de teràpia de polaritat, guia, acompanya i orienta a la persona, tot facilitant eines individualitzades i fàcilment aplicables, perquè sigui ella qui se n’adoni, a través de les seves percepcions, de les necessitats que té i de com les pot resoldre amb els seus propis recursos. En definitiva, que sigui la mateixa persona la que pren el compromís i les regnes del
seu procés curatiu.

Amb tot, la teràpia de polaritat combina molt bé amb altres estratègies curatives i altres medicines, ja que la teràpia de polaritat engloba tant la visió científica com l’espiritual i l’energètica.

Aquest sistema terapèutic el va desenvolupar el Dr. Randolph Stone. Nascut a Àustria el 1890, va emigrar de jovenet als Estats Units on es va doctorar en medicina, osteopatia, naturopatia i quiropràctica. Convençut de que som alguna cosa més que un conjunt d’òrgans i teixits, viatjà per tot el món estudiant diferents tècniques curatives d’altres cultures, i va trobar, especialment en l’antiga medicina hindú, l’Ayurveda, una font d’inspiració per a gran part dels coneixements i de la filosofia de la teràpia de polaritat.

Segons el Dr. Stone, la salut i el benestar consisteix en el flux lliure de la energia de la persona. Les obstruccions d’aquest flux generen dolor i malaltia i l’objectiu de la teràpia de polaritat és emprar el propis recursos energètics del cos per desfer el bloqueig.

Per què es diu de Polaritat?

La vida és un moviment constant i aquest moviment genera energia. Un moviment i una energia que són polars, ja que sempre ens movem en sentit d’atracció-rebuig, calent-fred, positiu-negatiu, fora-dins…

En teràpia de polaritat es reconeixen sobre el cos humà tot un seguit de patrons i circuits energètics, que generen uns camps pel que circula l’energia d’un pol a l’altre, com si es tractés d’un imant. Quan aquest va i ve energètic està alterat o bloquejat, apareix el malestar, la disfunció o la malaltia. Aquest moviment polar precisa d’un estat de quietud, el pol neutre, per integrar els altres dos pols (positiu – negatiu) i permetre que el moviment lliure del flux energètic restableixi la salut.

En la persona, l’energia és el primer i el funcionament bioquímic, fisiològic i psicoemocional es deriva d’aquesta energia.

Per què és global?

El caràcter de globalitat li ve donat perquè considera a la persona en el conjunt del seus aspectes: físic, anímic, mental i energètic. I és aquesta visió unitària la que connecta a la persona amb la seva essència energètica, amb la seva font de vida i amb tot l’Univers

Per què procediments específics?

Usa tècniques i tocs terapèutics, maniobres concretes per mobilitzar un bloqueig o bloquejos concrets, facilitant així aquest flux lliure i el procés curatiu. Es fonamenta en el coneixement dels patrons, camps i circuits energètics del cos, l’anatomia inalàmbrica del Dr. Stone, que ofereix una visió singular i única del cos humà i dels procediments i de la manera de restablir el seu estat de plenitud.

Teràpia de la Polaritat – Teràpia natural

Marian Nomen

Tens algun dubte?

CONTACTA AMB NOSALTRES

  Teràpies energètiques

  Reiki

  Amb el Reiki es mobilitza l’energia vital mitjançant un terapeuta que fa de canal, a través d’aquest, l’energia es restableix i es reequilibra. Està especialment indicat per alteracions emocionals. El Reiki treballa amb l’energia amb la vibració més elevada posible al món material en el que vivim, relacionada amb l’energia espiritual.

  Acupuntura

  L’acupuntura és una eina de la medicina xinesa, aquesta es basa en el concepte del chi (o energía vital), que recorre el cos de la persona. El chi regula l’equilibri espiritual, emocional, mental i físic i està afectat per les forces oposades del yin i el yang. Una no és millor que l’altra, sino que són forces complementàries.

  Neteges Energètiques

  Les neteges energètiques serveixen per renovar la nostra pròpia energia i espantar les negatives. El necessitem tant com dutxar-nos per treure’ns la brutícia acumulada durant el dia a dia. És recomanable dur a terme una neteja energètica de forma periòdica per mantenir el camp energètic equilibrat i positiu.

  Teràpia de la Polaritat

  La teràpia de polaritat és un sistema terapèutic molt global i a la vegada té procediments clínics molt específics. Es basa en l'energia del ser humà com a connexió amb la part mental, emocional i física per a restablir la salut.

  Cromoteràpia

  La teràpia amb colors és un sistema de sanació que no substitueix altres tipus de teràpia, però pot ser de gran ajuda complementat amb altres tractaments.