Project Description

Teràpia Sistèmica

 

Dins la configuració de la nostra vida pertanyem a diversos sistemes: el nucli familiar és el principal, empresarial, relacional
Les amistats i els companys d’activitats són altres sistemes, en què interactuem diàriament, i dels quals rebem valors, idees o actituds que ens conformen al llarg del temps.

Un sistema és un grup amb entitat pròpia, per sobre de la quantitat de membres que el conformen, que per la interacció dels individus afecta la seva conducta.

Basant-nos en aquest concepte, l’individu, com a part integrant del sistema, acaba actuant en funció del que l’envolta. La Teràpia Sistèmica buscarà identificar i diagnosticar les relacions que hi ha dins del sistema, per poder comprendre la conducta individual.

En conclusió, la Teràpia sistèmica és una branca de la psicologia que no tracta l’individu de manera aïllada, ja que considera que la nostra manera de ser depèn del que aprenem als sistemes en què interactuem.

L’objectiu d’aquesta teràpia és conèixer quins problemes es produeixen en un sistema determinat per poder solucionar-los. L’objectiu és que tots els membres d’un mateix sistema desenvolupin empatia i que aprenguin a posar-se al lloc dels altres. És molt útil quan hi ha crisis familiars o problemes de parella, és a dir, és molt útil en problemes familiars.

El que es pot aconseguir es posar un ordre i re-col·locar i comprendre el que ens passa en allò que no ens funciona..

Terapeuta

Elena

Tens algun dubte?

CONTACTA AMB NOSALTRES

  Consultes

  Terapia Emocional i Psicología

  La Bioneuroemoció és una metodologia que ens permet trobar les claus emocionals que hi ha darrere d'un comportament. Psicología-Un enfocament integratiu El tractament psicològic pot enfocar-se des de nombroses perspectives.

  Acompanyament al Dol

  Al llarg de la vida es viuen moltes pèrdues, algunes d'evolutives com la de la infantesa o l'adolescència i d'altres sobrevingudes. Poden viure diferents processos de Dol per situacions com la separació de la parella, el trencament d'una amistat, la mort d'un familiar, un canvi d'escola,

  Teràpia Gestalt

  La Teràpia Gestalt s'enfoca fonamentalment en els processos, l'atenció recau en el “aquí i ara”; en el que s'està pensant i sentint, no en el que podia haver estat o hauria de ser.

  Teràpia Sistèmica

  Dins la configuració de la nostra vida pertanyem a diversos sistemes: el nucli familiar és el principal, empresarial, relacional… Les amistats i els companys d’activitats són altres sistemes, en què interactuem diàriament, i dels quals rebem valors, idees o actituds que ens conformen al llarg del temps.

  Cartes OH

  Les Cartes OH ens ofereixen la possibilitat posar llum a les nostres ombres, per a tenir un major camp de visió i poder triar el camí a seguir.

  Dietètica i Nutrició

  El concepte de control del pes no és fer-ho de forma ràpida i miraculosa, es tracta de fer-ho a un ritme adequat, dintre d’un contexte de salut amb una dieta personalitzada, sana i equilibrada, sense restriccions nutritives.